top of page

RETTSHJELP

Alle har rett på advokathjelp 

PRISER

Timepris fra kr. 1.600,- + mva

Timesatsen kan variere etter type sak.

 

Ved utarbeidelse av testament eller samboeravtale tilbyr vi følgende priser:

Enkelt testament                                                    kr. 3.000,- + mva.

Enkel samboeravtale                                             kr. 3.000,- + mva.

Pakkepris ved testament og samboeravtale    kr. 5.000,- + mva.

 

Oppgjørsoppdrag - salg av eiendom                 kr. 12.500,- + mva.

Vi er for øvrig meget konkurransedyktige på pris og gir god fastpris ved salg av fast eiendom.

fri rettshjelp
FRI RETTSHJELP

Du kan få fri rettshjelp i enkelte saker hvis din bruttoinntekt og formue er under bestemte grenser. Inntektsgrensen er fra 01.01.23 kr. 350.000,- for enslige og kr. 540.000,- for ektefeller/samboere. Formuesgrensen er kr. 150.000,-. Eier du egen bolig holdes ligningsverdien utenfor ved vurderingen av formuens størrelse. Selv om du overstiger inntektsgrensen noe kan det søkes om fri rettshjelp. Det er en egenandel på kr. 1.140,- (2023). Blir saken brakt inn for domstolen, betales det en egenandel med 25 % av salærkravet, maksimalt kr. 9.120,-. Dersom din inntekt er under

kr. 100.000,- betales det ingen egenandel.

Fri rettshjelp gis som hovedregel i følgende sakstyper:

  • Separasjon og skilsmisse

  • Felleseieskifte mellom ektefeller

  • Økonomisk oppgjør etter samboerskap

  • Barnefordeling/samvær

  • Oppsigelse eller utkastelse av bolig

  • Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker som barnevern og kvinnemishandling eller hvis du som voldsoffer går til sak mot gjerningsmannen samt i voldtekts- og overgrepssaker.

 

Ta med lønnsslipp ved første konsultasjon slik at det kan søkes om fri rettshjelp.

rettshjelpdekning
lenker
RETTSHJELP-DEKNING

I enkelte saker kan du få rettshjelpdekning gjennom ditt forsikringsselskap. Dette gjelder særlig tvister i forbindelse med fast eiendom. Ta gjerne med forsikringspapirene ved første konsultasjon slik at dette kan avklares.

Kontakt oss
bottom of page